Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper. Målet är att mäta entreprenörens kostnadsutveckling utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning.

 

Mättidpunkten är den 15:e varje månad.

Rabatterat pris för Byggföretagens medlemmar

12 månader

400 kr (ex moms)

Beställ

Ordinarie pris

12 månader

1 000 kr (ex moms)

Beställ