Entreprenadindexs produktlogotyp

Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper. Målet är att mäta entreprenörens kostnadsutveckling utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning.

 

Mättidpunkten är den 15:e varje månad.

Entreprenadindexs produktbild

Ordinarie pris 1 mån 500:- ex moms 

Beställ

Medlemspris 1 mån 200:- ex moms

Beställ

Ordinarie pris 12 månader 1000:- ex moms

Beställ

Medlemspris 12 månader 400:- ex moms

Beställ