Sanss produktlogotyp

PRENUMERERA PÅ SANS!

Sans - ett magasin i upplysningens anda.

Bakom det dagliga nyhetsflödet döljer sig de stora samhällsfrågorna. Sans är tidskriften som går djupare och utforskar det senaste inom vetenskap, etik och livsåskådning. Ta chansen att kritiskt fördjupa dig i samhällsdebatten!

Tidskriften innehåller ca 100 sidor och kommer ut med fyra nummer per år. Välj erbjudande nedan.


Vid prenumeration till utlandet tillkommer porto:
50 kr per exemplar (exkl. moms) inom EU och Norge.
60 kr per exemplar (exkl. moms) till övriga världen.
Sanss produktbild

JA TACK!

Jag beställer en helårsprenumeration, 4 nr, av Sans

399 kr

Beställ

JA TACK!

Jag beställer en två årsprenumeration, 8 nr, av Sans

735 kr

Beställ

JA TACK!

Jag beställer en tre årsprenumeration, 12 nr, av Sans

989 kr

Beställ

JA TACK!

Jag beställer en prenumeration med löpande kortbetalning

99 kr per nummer

Betalning sker automatiskt via dragning från mitt kort 4 gånger per år.​​​​​​​

Beställ
  • 1
  • 2
  • 3

  

Fri Tanke är arena för vetenskap, kultur, filosofi och idédebatt. Vi strävar efter att popularisera vetenskap i syfte att öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Genom bokförlaget, magasinet Sans och publika evenemang lyfter vi fram viktiga natur- och samhällsvetenskapliga frågor – i upplysningens anda. 

Fri Tanke grundades 2007 av författaren och tidigare IT-entreprenören Christer Sturmark, tillsammans med musikern och entreprenören Björn Ulvaeus, med ambitionen att ge ut kvalificerad facklitteratur på svenska.

Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien samarbetar i evenemangsserien Pi och i utgivningen av bokserien Vetenskapliga Klassiker.