Plåt & Vent Magasinets produktlogotyp

VÄLKOMMEN TILL PLÅT OCH VENTMAGASINET!

Plåt & Vent Magasinet, som grundades 1909, är Sveriges enda branschtidning som vänder sig till aktörer och intressenter inom byggnadsplåtslageri, ventilation samt lätt- och stålbyggnadsteknik.

Tidningen innehåller bland annat företagsporträtt, branschnyheter, byggteknik, företagarfrågor, nya produkter, aktuella byggen, forskning och utveckling, utbildning och rekrytering samt organisations- och avtalsfrågor.

Tidningen har en TS-upplaga på 2 400 och den distribueras till samtliga medlemmar i Plåt & Ventföretagen samt till arkitektbyråer, byggföretag, skolor, kommuner och byggkonsulter.

Plåt & Vent Magasinets produktbild

Prova 2 nummer utan kostnad!

Beställ
  • 1
  • 2
  • 3