Kulturvärdens produktlogotyp

VÄLKOMMEN TILL KULTURVÄRDEN!

Här får du en chans att stiga in i miljöer som annars inte alltid är möjliga att få tillträde till. Vi skriver om spännande sevärdheter, nya projekt och historiska miljöer, om fakta och kuriosa, stort och smått. 

Läs om byggnader, parker och miljöer i vårt gemensamma kulturarv. Lär känna arkitekterna som skapat dem och de personer som förvaltar deras verk och får dem att leva vidare.

Tidningen är ett sätt att förverkliga en av Statens fastighetsverks viktigaste uppgifter - att tillgängliggöra och levandegöra de kulturfastigheter som SFV förvaltar åt svenska folket på regeringens uppdrag.

Kulturvärdens produktbild

Ett år, 4 nr, av Tidningen Kulturvärden

200 kr

Beställ
  • 1
  • 2
  • 3