Prenumerationsvillkor

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

För att underlätta god service, korrekt administration och leverans av din prenumeration använder vi oss av modern informationsteknik för behandling av de uppgifter du lämnar oss. Personuppgifter som du lämnar oss vid prenumerationstillfället behandlas av oss så att vi kan fullgöra prenumerationsåtagandet och för vidtagande av åtgärder som du begärt före och efter tecknande av prenumeration. Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar. En utebliven tidning ersätts i första hand med en förlängning av abonnemanget. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom uppdatering av ex. adressuppgifter.

Om du inte vill ta del av eventuella erbjudanden kan du meddela oss det via junior@flowyinfo.se. Du kan också ringa vår kundtjänst på telefon 08-13 50 70.

Vill du ta del av de personuppgifter vi har om dig, och vid behov begära rättelse, ber vi dig genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran till PUL-ansvarig, Titeldata AB, Box 15010, 167 15 Bromma.

Uppsägning: Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom vår hemsida https://selfservice.flowy.se/ telefon eller skriftligen. Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift tillkomma på påminnelseavi/faktura.

Sammanfattning:

När du är kund hos oss sparar vi uppgifter som behövs för att vi ska kunna leverera din prenumeration och för att kunna skicka information och erbjudanden via mailutskick etc.

Det rör sig bland annat om:
- uppgifter som du själv aktivt lämnar till oss, t ex namn, postadress, e-postadress, telefonnummer mm, som vi behöver för att leverera din tidning till dig.

Vi sparar också personuppgifter för andra ändamål, t ex
- för att kunna säkerställa kundsäkerhet, förhindra bedrägerier och identitetskapningar.
- för att kunna marknadsföra SvD Juniors, SvD eller Schibsteds tjänster.